Pozor na změnu ord. doby!
V úterky prevence 11,00-15,00h. Nemocní od 15,30 po předchozím telefonickém objednání. Ostatní dny zůstává prevence 7,30-10,30h, nemocní od 11,00h.

Vzdělání

  • Absolventka Lékařské fakulty UJEP Brno, obor pediatrie
  • I.atestace z pediatrie
  • Získání specializované způsobilosti lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Praxe

  • Dětské oddělení nemocnice Vyškov
  • Dětské středisko Slavkov
  • Kojenecký ústav Brno
  • Novorozenecké oddělení Porodnice na Obilním trhu FN Brno
  • Poradna pro rizikové novorozence